Download Phần mềm xóa mật khẩu pdf: Lighten PDF Password Remover 2020 full

Icon Download Phần mềm xóa mật khẩu pdf: Lighten PDF Password Remover 2020 full DOWNLOAD NOW

Download Phần mềm xóa mật khẩu pdf: Lighten PDF Password Remover 2020 full is one of the current search trends. Phần mềm xóa mật khẩu pdf: Lighten PDF Password Remover always in the top 10 applications you should have in the year 2020. However, when you search Google Phần mềm xóa mật khẩu pdf: Lighten PDF Password Remover in less than 1 second, you have hundreds of thousands of results. So where is the safe download Phần mềm xóa mật khẩu pdf: Lighten PDF Password Remover?

Icon Download Phần mềm xóa mật khẩu pdf: Lighten PDF Password Remover 2020 full DOWNLOAD NOW

Lighten PDF Password Remover là một công cụ gọn nhẹ và dễ sử dụng, giúp loại bỏ tất cả hạn chế khỏi tài liệu PDF được bảo vệ chỉ trong vài giây. Nhờ vậy, người dùng có thể thoải mái sao chép, in ấn hoặc chỉnh sửa tài liệu PDF mà không gặp phải bất kỳ phiền toái nào.

Gỡ bỏ hạn chế khỏi file PDF

Nhiều tập tin PDF hiện nay được bảo vệ bằng cách cài đặt một số hạn chế. Nếu bạn có loại tập tin PDF này thì chỉ có thể xem nội dung mà không thể thực hiện bất kỳ thao tác sao chép, in ấn hoặc chỉnh sửa nào. Tuy nhiên, với Lighten PDF Password Remover, bạn chỉ cần thả tập tin vào chương trình và nó sẽ ngay lập tức loại bỏ tất cả những hạn chế đó. Vì vậy, bạn có thể tái sử dụng lại nội dung một cách dễ dàng hơn.

Loại bỏ mật khẩu mở

Nếu bạn biết mật khẩu mở và không muốn nhập nó mỗi lần muốn xem tài liệu. Chức năng này sẽ tiết kiệm thời gian quý giá của bạn. Chỉ cần nhập mật khẩu mở, Lighten PDF Password Remover có thể loại bỏ tất cả thiết lập bảo mật chỉ trong vài giây.

Dễ dàng sử dụng

PDF Password Remover rất dễ sử dụng và bạn có thể hoàn tất quá trình giải mã PDF chỉ trong 3 bước.

  • Thêm tập tin PDF vào ứng dụng
  • Lựa chọn một thư mục đầu ra
  • Bắt đầu giải mã

Các tính năng khác:

  • Tốc độ giải mã nhanh chóng, chỉ mất vài giây để mở khóa file PDF được nhập.
  • Ứng dụng hoàn toàn độc lập và không yêu cầu cài đặt thêm bất kỳ sản phẩm Adobe nào hoặc các ứng dụng của bên thứ ba.
  • Hỗ trợ PDF phiên bản 1.0-1.7

Yêu cầu hệ thống:

  • Tốc độ xử lý: 500 MHz
  • Dung lượng RAM: 256 MB
Download Phần mềm xóa mật khẩu pdf: Lighten PDF Password Remover 2020 full is a good tool and is used by many people. And I have collected some pictures of the software below, hoping to help you get a better overview of the interface, in general it is also very easy to use and friendly.
Below are some recommended configuration images when you install Phần mềm xóa mật khẩu pdf: Lighten PDF Password Remover. You can go back to the software vendor's homepage to see more details, if my configuration has an incorrect update, please contact me to update it.

The above general information hope to help you answer questions: Download Phần mềm xóa mật khẩu pdf: Lighten PDF Password Remover 2020 full. If the download link is broken or you have a software request that we do not have, please comment below, we will get back to you shortly

Icon Download Phần mềm xóa mật khẩu pdf: Lighten PDF Password Remover 2020 full DOWNLOAD NOW


Introduce me

Mr.AnKhang

Welcome to my website. A blog is a personal page that aggregates news about the software field, on-line applications by automated tools. If you have suggestions about the article, contact us via the Contact section or leave a comment below.Scroll to Top