Download Spot Auditor 2020 full

Icon Download Spot Auditor 2020 full DOWNLOAD NOW

Download Spot Auditor 2020 full is one of the current search trends. Spot Auditor always in the top 10 applications you should have in the year 2020. However, when you search Google Spot Auditor in less than 1 second, you have hundreds of thousands of results. So where is the safe download Spot Auditor?

Icon Download Spot Auditor 2020 full DOWNLOAD NOW

SpotAuditor là công cụ hữu hiệu để giúp bạn khôi phục lại các mật khẩu bị mất hoặc quên trong hơn 40 chương trình phổ biến, chẳng hạn như Internet Explorer, Outlook, MSN Messenger và Opera,... Đây là công cụ hoàn hảo để xem và dọn dẹp dữ liệu bí mật được lưu trữ bởi Internet Explorer. SpotAuditor còn cho phép bạn xóa những entry không mong muốn khỏi hệ thống lưu trữ được bảo vệ.

Ngoài ra, chương trình còn giúp bạn mở các tài khoản Outlook, URL đã truy cập, chương trình đã cài đặt và chương trình khởi động trên máy tính cục bộ hoặc máy tính từ xa. SpotAuditor cho phép dọn dẹp lịch sử Internet Explorer, xóa các cookies và tập tin Internet tạm thời.

Bạn có thể khôi phục bất kỳ mật khẩu bị mất hoặc quên mà đã được nhập trong Internet Explorer. Nếu bạn quên mật khẩu của mình và cần truy cập vào một số mật khẩu hoặc thông tin quan trọng được lưu trữ trên máy tính, SpotAuditor có thể giúp bạn thực hiện việc đó dễ dàng. Toàn bộ các tính năng chương trình được cung cấp với giao diện người sử dụng đồ họa đơn giản.

Tính năng chính:

 • Khôi phục mật khẩu được lưu trữ trong Internet Explorer 7, 8, 9, Internet Explorer 6.x, và IE Auto Complete Fields.
 • Khôi phục mật khẩu cho email client và dịch vụ email phổ biến như Microsoft Office Outlook, Microsoft Outlook Express, Gmail, Hotmail, Yahoo! Mail, Zoho Mail, iCloud Mail, AIM Mail, Mail.com, FastMail, Shortmail, BigString.com,...
 • Khôi phục mật khẩu bị mất hoặc bị quên trên những mạng xã hội như Facebook, Twitter, Google Plus+, LinkedIn, MySpace, LiveJournal, Pinterest, Badoo, myLife, Friendster, Bebo, Zorpia, Netlog, hi5, PerfSpot, Orkut, AOL, Yahoo,...
 • Khôi phục mật khẩu đã lưu trong bộ nhớ cache trên trình duyệt Mozilla Firefox và Opera. (Nên ngừng kích hoạt "Use a master password").
 • Khôi phục mật khẩu Windows Live Messenger 8 và Windows Messenger.
 • Với SpotAuditor, bạn có thể khôi phục mật khẩu MSN Messenger đã được lưu trữ để tự động đăng nhập vào ứng dụng MSN Messenger. Chương trình này là công cụ tìm kiếm mật khẩu MSN để có thể nhanh chóng khôi phục và giải mã các mật khẩu MSN Messenger, Windows Live Messenger 8 và Windows Messenger được lưu trữ trên máy tính. SpotAuditor khôi phục mật khẩu MSN và Live messenger hiện tại của bạn khi hộp "Remember my Password" được đánh dấu.
 • Khôi phục mật khẩu Paltalk Instant Messenger, ICQ, Trillian, Miranda IM, Google Talk, Camfrog Video Chat, Easy Web Cam, WinProxy và VNC.
 • Khôi phục mật khẩu Dial-up, RAS và VPN
 • SpotAuditor liệt kê tất cả các entry Dial-up trên máy tính và khôi phục mật khẩu Dial-up, RAS và VPN.
 • Các mật khẩu được khôi phục chỉ khi bạn đăng nhập vào máy tính với quyền admin.
 • Trên hệ điều hành Windows Vista, lựa chọn SpotAuditor, click chuột phải và chọn "Run as administrator" để khôi phục mật khẩu Dial up, RAS và VPN của bạn.
 • Giải mã mật khẩu Remote Desktop Connection (RDP)
 • SpotAuditor giải mã mật khẩu được sử dụng trong Remote Desktop Profile (.RDP) tạo ra bởi công cụ Windows "Remote Desktop Connection".
 • Khôi phục mật khẩu Far Ftp, FileZilla, WS_FTP, SmartFTP, CuteFTP, CoffeeCup Direct FTP, FlashFXP, SecureFX, WebDrive, AutoFTP, 32bit FTP, FTP Control, FTP Navigator, FTP Voyager, Core FTP, FFFTP, DeluxeFtp, Total Commander (Windows Commander), Microsft Expression Web FTP.
 • Khôi phục mật khẩu được lưu trữ sau dấu hoa thị (***) trong hộp văn bản mật khẩu
 • SpotAuditor Asterisk Password Uncover utility có thể khôi phục các mật khẩu được lưu trữ đằng sau dấu hoa thị trong hộp văn bản mật khẩu, hộp thư thoại, trang web và ActiveX. Bất kỳ khi nào cửa sổ mới có chứa hộp mật khẩu được mở, Asterisk Password Uncover sẽ tự động khôi phục mật khẩu bên trong hộp đó, và thêm hồ sơ vào danh sách mật khẩu trong cửa sổ chính của SpotAuditor.
 • Cho phép xóa các entry không mong muốn khỏi lưu trữ đã bảo vệ trên hệ thống.
 • Mở các tài khoản Outlook, URL đã truy cập, chương trình đã cài đặt và chương trình khởi động trên máy tính cục bộ hoặc từ xa.
 • Cho phép thay đổi hoặc reset mật khẩu đã mất trên Internet Explorer Content Advisor
 • Content Advisor là tính năng trong Internet Explorer cho phép giám sát viên hạn chế các trang web mà người sử dụng có thể duyệt tìm. SpotAuditor cho phép thay đổi hoặc xóa mật khẩu đã quên trên Internet Explorer Content Advisor khỏi registry hệ thống.
 • Dọn dẹp lịch sử Internet Explorer, xóa các cookies và tập tin Internet tạm thời.
Download Spot Auditor 2020 full is a good tool and is used by many people. And I have collected some pictures of the software below, hoping to help you get a better overview of the interface, in general it is also very easy to use and friendly.
Below are some recommended configuration images when you install Spot Auditor. You can go back to the software vendor's homepage to see more details, if my configuration has an incorrect update, please contact me to update it.

The above general information hope to help you answer questions: Download Spot Auditor 2020 full. If the download link is broken or you have a software request that we do not have, please comment below, we will get back to you shortly

Icon Download Spot Auditor 2020 full DOWNLOAD NOW


Introduce me

Mr.AnKhang

Welcome to my website. A blog is a personal page that aggregates news about the software field, on-line applications by automated tools. If you have suggestions about the article, contact us via the Contact section or leave a comment below.Scroll to Top