Download SysTools SQL Decryptor 2020 full

Icon Download SysTools SQL Decryptor 2020 full DOWNLOAD NOW

Download SysTools SQL Decryptor 2020 full is one of the current search trends. SysTools SQL Decryptor always in the top 10 applications you should have in the year 2020. However, when you search Google SysTools SQL Decryptor in less than 1 second, you have hundreds of thousands of results. So where is the safe download SysTools SQL Decryptor?

Icon Download SysTools SQL Decryptor 2020 full DOWNLOAD NOW

Systool SQL Decryptor là phần mềm được thiết kế để cho người dùng SQL để chuyển đổi dữ liệu được mã hóa sang database giải mã trong database SQL sever hoặc định dạng tương thích với SQL server. Vì vậy, bạn có thể truy cập vào database được mã hóa ngay cả khi không kết nối Dedicated Admin.

Tính năng chính:

  • Hỗ trợ các phiên bản SQL Server 2000, 2005 và 2008.
  • Các cơ sở dữ liệu SQL được mã hóa có thể được giải mã mà không có bất cứ sự thay đổi nào trong script được tạo ra.
  • Công cụ cho hai tùy chọn để lựa chọn chế độ đăng nhập là Windows xác thực và xác thực SQL server khác. Nếu lựa chọn xác thực SQL server, người dùng phải cung cấp tên người dùng và mật khẩu được tạo ra trong SQL server.
  • Cơ sở dữ liệu sẽ được hiển thị chi tiết trong script của thủ tục lưu trữ, bạn có thể xem trước dữ liệu mã hóa và giải mã trước khi nén và lưu chúng vào vị trí mong muốn.
  • Lựa chọn giữa các tùy chọn được cung cấp để trích xuất và lưu các dữ liệu được giải mã với mã hóa hay không mã hóa.

 

Download SysTools SQL Decryptor 2020 full is a good tool and is used by many people. And I have collected some pictures of the software below, hoping to help you get a better overview of the interface, in general it is also very easy to use and friendly.
Below are some recommended configuration images when you install SysTools SQL Decryptor. You can go back to the software vendor's homepage to see more details, if my configuration has an incorrect update, please contact me to update it.

The above general information hope to help you answer questions: Download SysTools SQL Decryptor 2020 full. If the download link is broken or you have a software request that we do not have, please comment below, we will get back to you shortly

Icon Download SysTools SQL Decryptor 2020 full DOWNLOAD NOW


Introduce me

Mr.AnKhang

Welcome to my website. A blog is a personal page that aggregates news about the software field, on-line applications by automated tools. If you have suggestions about the article, contact us via the Contact section or leave a comment below.Scroll to Top