Download USB Locker 2020 full

Icon Download USB Locker 2020 full DOWNLOAD NOW

Download USB Locker 2020 full is one of the current search trends. USB Locker always in the top 10 applications you should have in the year 2020. However, when you search Google USB Locker in less than 1 second, you have hundreds of thousands of results. So where is the safe download USB Locker?

Icon Download USB Locker 2020 full DOWNLOAD NOW

USB Locker là một ứng dụng bảo vệ ổ cứng di động mạnh mẽ dành cho tất cả các loại ổ USB bao gồm: ổ đĩa Flash, ổ đĩa Thumb, thẻ nhớ và các ổ đĩa ngoài.

Tính năng:

  • Cung cấp một sự bảo vệ mạnh mẽ cho dữ liệu của bạn để ngăn sự truy cập trái phép và sử dụng sai mục đích
  • Cung cấp cho người dùng cuối một sự bảo vệ nhanh chóng và mạnh mẽ để đảm bảo an toàn cho ổ đĩa di động mà không cần cài đặt ứng dụng trên máy
  • Cung cấp sự bảo vệ vô song trên nhiều nền tảng bao gồm cả Mac, Windows và Linux
  • Bảo vệ thiết bị cầm tay khỏi bị rò rĩ dữ liệu hoặc bị đánh cắp
  • Phục hồi dữ liệu với Master Key
  • Ngăn chặn dữ liệu của bạn khỏi bị truy cập trái phép bằng cách thoát khỏi ứng dụng sau 3 lần thử mật khẩu không chính xác
Download USB Locker 2020 full is a good tool and is used by many people. And I have collected some pictures of the software below, hoping to help you get a better overview of the interface, in general it is also very easy to use and friendly.
Below are some recommended configuration images when you install USB Locker. You can go back to the software vendor's homepage to see more details, if my configuration has an incorrect update, please contact me to update it.

The above general information hope to help you answer questions: Download USB Locker 2020 full. If the download link is broken or you have a software request that we do not have, please comment below, we will get back to you shortly

Icon Download USB Locker 2020 full DOWNLOAD NOW


Introduce me

Mr.AnKhang

Welcome to my website. A blog is a personal page that aggregates news about the software field, on-line applications by automated tools. If you have suggestions about the article, contact us via the Contact section or leave a comment below.Scroll to Top